Residència d'avis d'Àger
Activitats

Activitats

Quines activitats fem?

El nostre programa d’activitats consta d’un gran ventall de diferents entreteniments, tractaments i dinàmiques per a tots els avis i àvies.

Són les següents:

El dia que un/a resident fa els anys abans de començar l’activitat de gimnàstica grupal es comunica a tots/es els/les residents i es felicita a la persona que fa els anys. A part cada final de mes per postres es dona pastís per celebrar l'aniversari de tots/es els/les residents d’aquell mes i es recorda amb veu alta qui ha fet anys durant aquell mes. D’aquesta manera es potencia la comunicació i la celebració en grup.
Es realitzen projeccions de pel·lícules que trien entre tots i totes. Aquesta activitat va dirigida a tots/es els/les residents. Considerem que és una bona forma per mantenir l’atenció i concentració, a més a més de ser una activitat d’oci.
L’activitat consisteix en ajuntar tots/es els/les residents a l’interior o a l’exterior del centre, depenent de l’època de l’any, mentre una o dues persones toquen algun instrument, majoritàriament l’acordió. Algunes cançons tenen lletra i els/les residents canten acompanyant. En algunes ocasions es pot ajuntar amb una sessió de musicoteràpia. Amb aquesta activitat s’aconsegueix l’entreteniment i l’oci i millorar l’estat d’ànim.
Activitat dinamitzada pel psicòleg que pretén potenciar, mantenir i/o millorar els diferents tipus de memòria, alhora que estimula els contactes socials i les relacions de convivència entre els usuaris.
La fisioterapeuta és l’encarregada de dinamitzar aquesta activitat cada matí després d’esmorzar. El principal objectiu d’aquesta activitat és prevenir certes alteracions pròpies de l’edat com les atròfies musculars i rigideses articulars mitjançant l'exercici físic.
El joc tradicional del penjat. Consisteix en que cada padrí/na digui una lletra per poder resoldre quina és la paraula amagada. L’activitat té una durada aproximada de 60 minuts. Pot participar tothom qui vulgui i l’objectiu principal es treballar la memòria i motivar la comunicació entre els/les residents.
El/la professional encarregat/da de dur a terme l’activitat és la treballadora social o el psicòleg. Aquesta activitat pretén mantenir el contacte amb la realitat i potenciar les habilitats cognitives alhora que estimula els contactes socials i les relacions de convivència entre els usuaris.
Es realitzen diferents activitats amb l’objectiu de potenciar, mantenir i/o millorar la creativitat del/la resident. Les activitats són molt variables, poden consistir en pintar, dibuixar, crear decoracions amb diferent temàtica com per exemple Castanyada, Halloween, Nadal, Pasqua... cadascuna amb un grau de complexitat diferent depenent de les habilitats de cada usuari. L’usuari escull el color o colors amb que vol decorar la seva figura i s’organitza el material necessari i el temps que necessita per a realitzar l’activitat. També realitzem de forma ocasional taller de cuina. L’objectiu general de totes les activitats es mantenir la capacitat senso-perceptual d’una forma divertida i entretinguda.
Habitualment cada 15 dies ve el Mossèn Xavier a fer la missa, activitat que pels/les nostres residents catòlics/ques és molt important. La setmana que el Mossèn no ve, la missa es fica a la televisió.
Sempre que el temps ho permet, realitzem passejos grupals, visitant el poble i interaccionant amb els/les veïns/es que ens trobem pel carrer. L’acompanyament es realitza per part dels/les professionals disponibles aquell dia i dels voluntaris/es del poble que ens fa possible una gran assistència.
L’activitat es basa en realitzar exercicis manipulatius, de praxies constructives, de motricitat fina, i de mobilitat d’EESS i EEII... S’utilitza música com a mitjà d'estimulació i per aconseguir una major motivació. S’utilitza diferents tipus de material com pilotes grans, petites, cons i anelles... Amb aquesta dinàmica aconseguim una notable millora de l’estat d’ànim i l’autoestima, així com la mobilitat física i deambulació.
La fisioterapeuta cada matí realitza atenció individualitzada als padrins/es que ho requereixen amb l’objectiu de mantenir i millorar les capacitats físiques per tal d’assolir el màxim grau d’autonomia, disminuir el dolor i la inflamació, restablir les funcions deteriorades degut a malalties cròniques i/o agudes i, per últim, evitar la rigidesa, l’espasticitat i les retraccions. Ho realitza amb l’ajuda tècnica d’infraroig, TENS, pilotes, pesos, paral·leles, etc.
El joc de taula està esdevingut i comprovat com un instrument molt útil per previndre el declivi cognitiu. Mitjançant alguns jocs de taula, pensats per reforçar la memòria dels/les nostres residents, es pot minimitzar els efectes que provoca el debilitament de la memòria amb el pas dels anys. A més, les persones treballen de forma social, lúdica, es benefica la qualitat de vida i es redueix la simptomatologia depressiva.
La memòria és una funció cognitiva que es debilita amb el pas dels anys. Malgrat tot, existeixen tècniques memorístiques per pal·liar els petits problemes que això ocasiona en el dia a dia. A més, les persones que presenten un deteriorament cognitiu es beneficien d'aquest tipus d'activitat, ja que la memòria és una de les funcions que normalment s'altera davant un procés de deteriorament. És una manera d'activar el passat personal, estimular la pròpia identitat i l'autoestima.
Els dimarts per la tarda la fisioterapeuta realitza aquest taller que es basa en diverses activitats relacionades amb la música, com per exemple la pràctica de tocar instruments, la majoria fabricats per ells/es mateixos/es als tallers del centre, o bé escoltar música del seu temps i identificar-la entre d’altres. Es realitza amb l’objectiu de potenciar la cohesió de grup i companyerisme, mantenir l’atenció i concentració, fomentar la creativitat dels padrins/es, treballar la memòria a través de la musica, recordant així diferents emocions i millorar l’estat d’ànim.
L’activitat es basa en l'exposició de temes triats entre el grup, del seu interès. Hi ha la participació en exposar els temes dels/les residents més autònoms i amb capacitats cognitives, juntament amb la dinamitzadora. S’obre un torn de paraula on cada resident comparteix els seus coneixements i/o opinions. Es fa un resum a la pissarra, on poden veure-ho durant tota la setmana. Activitat amb l’objectiu de tractar i debatre temes d’interès dels/les residents, activar la seva curiositat, estimular l’orientació i treballar la memòria.